اخبار اسلایدر
1400/3/31 دوشنبه
برگزاري نشست ماهانه با سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان سمنان
 برگزاري نشست ماهانه با سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان سمنان با حضور  انجمن صیانت از ذخایر سبز شهرستان سرخه و حضور امير عبدوس مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان - بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرستان سرخه

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir