اخبار و عملکرد شهرستان
1399/4/1 یکشنبه
جوجه های تیهو که در یکی از روستاهای گرمسار به دلیل تلف شدن مادر خود در اثر برخورد با خودروهای عبوری تحویل اداره پارک ملی کویر شده بودند توسط محیطبانان منطقه سیاهکوه رهاسازي شدند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir