اخبار و عملکرد شهرستان
1399/11/25 شنبه
پلمپ واحد غیر مجاز و آلاینده بازیافت لجن اسیدی در شهرستان گرمسار
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، مجتبی قندالی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان گرمسار در این رابطه گفت: کارشناسان این اداره به یک واحد بازیافت لجن اسیدی که بدون اخذ مجوز بهره برداری در این شهرستان فعالیت می کرد، جهت دریافت اخد مجوزهای لازم تذکر دادند ولی متاسفانه این واحد اقدام مؤثری صورت نداده و از طرفی آلودگی ناشی از این فعالیت غیرمجاز، موجب گردید این اداره پس از اخذ حکم مرجع قضایی نسبت به تعطیلی و پلمپ این واحد غیرمجاز و آلاینده اقدام نماید.
 

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir