اخبار و عملکرد شهرستان
1399/11/27 دوشنبه
پلمپ یک واحد آلاینده تصفیه دوم روغن در شهرستان گرمسار

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، مجتبی قندالی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان گرمسار در این رابطه گفت: یک واحد تصفیه دوم روغن به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی و فعالیت همراه با آلودگی بویایی شدید بارها توسط کارشناسان این اداره  مورد تذکر شفاهی و کتبی قرار گرفت ولی متاسفانه علارغم اخطاریه های صادره این واحد در جهت رعایت قوانین مربوطه و رفع نواقص اقدامی ننمود و در نهایت موجب گردید این اداره پس از اخذ حکم مرجع قضایی نسبت به تعطیلی و پلمپ آن اقدام نماید

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir