اخبار و عملکرد شهرستان
1400/2/4 شنبه
روز زمین پاک در شاهرود
پاکسازی مسیر ورودی جاده گرگان به شاهرود حد فاصل میدان بار بسطام به طرف کارخانه سیمان به طول ۲ کیلومتر با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شاهرود، جمعیت دیده بان طبیعت شهرستان، اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شاهرود و شهرداری و شورای اسلامی بسطام 
دوم اردیبهشت 1400

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir