آئین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
برای مشاهده آیین نامه ها، ظوابط و دستورالعمل ها بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید:


آیین نامه ها:

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
ظوابط:

ظوابط و معیار های استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
بيشتر
زمان عقربه ای
شنبه 5 خرداد 1397