اخبار برگزیده
2

1
1397/1/27 دوشنبه امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست وسازمان دانش آموزی استان سمنان تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان دانش آموزی استان سمنان با حضور عباسعلی دامنگیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان و محمدرضا عامریان رئیس سازمان دانش آموزی استان سمنان امضاء گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان عباسعلی دامنگیر گفت :به منظور ترویج واشاعه فرهنگ زیست محیطی این تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان دانش آموزی استان سمنان و بارویکرداجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی ، تربیتی و آموزشی و توجه ویژه به دانش آموزان روستایی منعقد گردید.

دامنگیر ضمن تاکید بر اثر گذاری آموزش مستمر کودکان و دانش آموزان در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی افزود: شاکله شخصیت انسان، همچون پی و ستون‌های یک ساختمان، از همان سال های نخست تربیتی شکل می پذیردپس ضروریست با نیاز سنجی و توجه ویژه به این قشر تاثیر گذار با اجرای برنامه های آموزشی بالنده به سوی محیط زیستی پایدار برای نسل های آینده گام برداریم.

  وی در خصوی مهم ترین تعهدات این تفاهم نامه با سازمان دانش آموزی افزود : حمایت مالی و معنوی از اجرای برنامه های مورد توافق با سازمان در راستای اهداف این توافق نامه با اهداف محیط زیست ویژه دانش آموزان والدین و فرهنگیان در قراردادهای جداگانه

ایجاد شرایط لازم اداری جهت حضور پرشور دانش آموزان در مراکز حفاظت از محیط زیست و پاسگاه های محیط بانی در مقطع تحصیلی متوسطه دوم بابرنامه های مختلف آموزشی و... در راستای اجرای هر پیشتاز یک محیط بان (محیط یار)

تلاش در جهت ارائه خدمت مورد نیاز ترویجی به دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان و فرزانگان ودانش آموزان عضو طرح باران مدرسه با محوریت محیط یار پیشتاز ، همیار محیط زیست با اولویت اهداف محیط زیست و اجرای سیاست های تشویقانه در این زمینه

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت مورد نیاز سازمان در رذاستای اهداف و وظایف محیط زیست

تهیه عناوین وپیشنهاد های فعالیت های شاخص در حوزه محیط زیست و ارائه آن به کمیته مشترک برای اجرا

حمایت لازم از اجرای برنامه های مشترک با موافقت های جداگانه برای هر برنامه و فعالیت

گفتنی است این تفاهم نامه در 6 ماده و در تاریخ 27/1/97 منعقد گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ